O AGRARISMO

Fronte ao tópico, de que os galegos non somos solidarios, que somos individualistas, e sobre de todo que no campo os galegos sempre pelexaron pola súa leira, e pola súa vaquiña, a historia do agrarismo galego, desbota iste lugar común. O agrarismo galego é unha das grandes páxinas da Historia de Galiza e da que…

STA MARIA DE DOROÑA

A iglesia románica de Doroña, é un exemplar humilde dun tipo tempraneiro do románico galego. Soio ten 58 metros cadrados de superficie e consta soio de nave e ábsida. Pero ten todas as características de ser un dos máis “antigos e típicos monumentos dos séculos medievais” decía Angel del Castillo, nun seu traballo do Boletín…

AMPARO LOPEZ JEAN, MULLER DO PG

O centenario das Irmandades da Fala, pon diante de nós, feitos e figuras que merecen ser reconocidas, polo seu traballo e polo seu sinificado na sociedade galega.  Unha destas mulleres é AMPARO LOPEZ JEAN de quen  fai unha lembranza a profesora AURORA MARCO no libro coral comandado por Uxío-Breogán Diéguez Cequiel. Amparo López Jean naceu…

A FOXA ATLANTICA

  na memoria de Agustín. Foxa Atlántica, equivale na Galiza, a loita antinuclear. E Foxa Atlántica supón un trunfo do movimento popular, quer de partidos políticos como Esquerda Galega quer de asociacións ecolóxistas c0mo Adega. Volto aos anos 1981  e 1982 nos que se desenrolou unha movilización popular tanto en terra como no mar, cando…

O ARQUITECTO ELOY MAQUIEIRA

edificio St. Domingo   Un dos grandes tópicos, é falar da Galiza atrasada. A nivel social, Galiza demostrou ata a sublevación militar do 36, que era capaz de orgaizarse en movimentos agrarios, ou en sindicatos de clase, a mesma altura que calquer outro país europeo. Pero a nivel artístico non o era menos. Quer na…

O SEPULCRO DE ANDRADE O BÓO

Convén aclarar que o sepulcro de Fernán Pérez de Andrade o Bóo, na iglesia de San Francisco de Betanzos, está alterado. O seu sitio estaba xunto do altar maior, de donde foi trasladado no 1782. A decoración  escultórica que quedou nas ábsidas non se entende sin o sarcófago que de alí se quitou. “…forman parte…

OS CATALANS NA GALIZA

A partires de 1738, e debido aos enfrontamentos da coroa de España con Inglaterra, deixou de importarse o bacallau. Así é que os cataláns veñen a nosa Terra en tres tandas na percura de peixe. A primeira tanda chega eiquí na décado do 1750. Veñen como comerciantes. Os seus barcos traen productos agrícolas,  nomeadamente viño…

O MEGALITISMO GALEGO

Os que saben desto, propoñen como comenzo do Megalitismo -que non deixa de ser un período cultural- o IV milenio a.C. e que iría atá a mitade do II milenio.  E estaría dentro do chamado Neolítico. Climaticamente quedaría no período climático que chaman Atlántico e que se caracterizou “por unha elevada temperatura e humidade, o…

O PINTOR, LAGO RIVERA

       A sede de Afundación da Coruña, presenta una magnífica mostra de un pintor pouco coñecido, Antonio Lago Rivera. Nado na Coruña no 1916, fixo toda a súa carreira artística entre Madrid e París, onde morre no 1990. Carlos L. Bernárdez, no estudo do catálogo,  presentao como parte dunha “xeración de artistas galegos…

CONFIGURACION XEOPOLITICA DA GALIZA

Sobre dos moitos erros -intencionados ou non-, cometidos pola historiografía, hai un moi rechamante: é o de proclamar, vinte séculos despois, Provincia romana a HISPANIA. A realidade é teimuda e sabemos que os romanos dividiron a Península Ibérica en distintas ocasións asegún os seus propios intereses. “No século III, a primeira Galicia, e falamos da…

XOAN FERNANDEZ DE ANDEIRO, NA CORTE PORTUGUESA

Ao longo do século XIV prodúcese na Galiza un cambio na pequena nobleza. Aquela que fora aparecendo nos séculos XII e XIII, agora por falecimento, ou por anulación política foron deixando paso a outras novas familias nobiliarias. A confrontación civil en Castela, entre os dous irmáns Pedro I e Enrique II, foi un detonante, para…

JUAN CARLOS ALONSO, CARICATURISTA

Con motivo da Festa da Caricatura.Cidade de Ferrol, achegámonos a obra de JUAN CARLOS ALONSO,nunha mostra orgaizada polo Club de Prensa de Ferrol e que ten como coordinador ao seu presidente Siro. Juan Carlos Alonso (1886-1945), naceu en Ferrol e foi un mais naquela gran epopea, da emigración a Amèrica a finais do XIX e…