OS CAMIÑOS A SANTIAGO

    A Humanidade, por unha causa ou por outra, sempre estivo en movimento. Dende que se atopou a femia australopiteco, Lucy na Etiopía no 1975, fóronse  rastrexando sucesivas oleadas de xentes que dende actual Africa, viñan a Medio Oriente e a Europa, chegando ao homo sapiens. Felipe Senén ten a teoría de que os…

CARLOS CASARES NO DIA DAS LETRAS

A xeito de homenaxe a Carlos Casares, istas tres fotos, que tratan de reflectir -as tres xuntas-  o sentimento de traxedia que recorre o seu primeiro libro VENTO FERIDO. Mais en concreto o conto CANDO CHEGUEN AS CHUVIAS.

A CORUÑA E AS SUAS MURALLAS

” A Coruña, entón chave e fotaleza do Reino de Galiza, enorgullése de ter derrotado as expedicións navais que mandaron contra ela as potencias europeas occidentais mais poderosas na plenitude do seu poder militar e naval; de Inglaterra , en 1589, reinando en aquel país a raiña isabel e en España Felipe II; de Holanda,…

URZA PINTOR

  Dixéronnos que había crise, e mentiron. A Banca estaba endeudada. Dixéronnos que facían reformas, e mentiron. Soio facían recortes, para pagar a deuda. Ata a arte se resintiu. Os artistas se reconvertiron, e deixouse de vender. URZA, (Javier Meléndez. Madrid-1959 ) poidera ser exemplo desta etapa econòmica. Da escultura, pasouse a pintura, para economizar…

25 DE ABRIL, DIA DA GALIZA IRMANDIÑA

O historiador  CARLOS BARROS, nun seu artigo na Revista Murguía nº 9, propón que cada 25 de abril sexa declarado ” día da Galiza Irmandiña, do mesmo xeito que cada 14 de xullo os franceses celebran a toma da Bastilla, acontecemento fundador da súa nación, cambiando por descontado o que haxa que cambiar”.  Baseáse o…

A FOTOGRAFIA POPULAR

Foi o pintor Carlos Maside, quen no ano 1951, nun seu artigo na revista Grial, titulado ” En torno a la fotografía popular “, marcou as características deste tipo de fotografía que se facía non soio na Galiza, senón a donde iba chegando esta nova tecnoloxía nada no ano 1826. No traballo, que xa comentamos…

O Teixo da casa dos Tenreiro

O teixo, que hoxe está dentro do paseo marítimo que vai dende a ponte de pedra ao esteiro, chamado lugar de Covés, é unha arbre catalogada pola Xunta, como arbre senlleira. O problema do teixo, de mais de cincocentos anos de vida -é o que lle calculan- leva uns anos que está perdendo vida a…

STA MARIA DE MONFERO, A SUA FABRICA

Galiza entra no século XVII, ao reverso do reino de Castela con un crecemento  demográfico, o que significa bonanza económica, que se manifesta no auxe dos mosteiros. Mentres o Imperio español, comenza o seu declive, co reinado dos últimos Austrias, sendo o mais relevante a independencia dos Paises Baixos, oficialmente no 1648 e a Paz…

O NOTARIADO NA IDADE MEDIA

Témonos preguntado moitas veces cómo a sociedade foi xenerando certas profesións. Unha delas é a de notario, como fedatario público. Pois é MARIA DO PILAR ZAPICO BARBEIRO, que no núm 10 da rev. MURGUIA, e a conto dun seu artigo titulado : Edición critica dun pergameo procedente do mosteiro de Santa María de Monfero, que…

MOVEMENTOS SOCIAIS NA GALIZA DO S. XV

Con este título ANSELMO LOPEZ CARREIRA, describe na Revista Murguía nº 9, os movimentos que se deron na Galiza durante a segunda mitade do século XV, mais conocidos como A Revolución Irmadiña. Pero ao mesmo tempo que aproveita para encadrar dita Revolución dentro dunha “normalidade”, que se viña dando dende o século XII. Tamén nos…

CARLOS MASIDE

Un 18 de marzo do 1897 nacía Maside no parroquia de San Xulián de Requeixo en Pontecesures. Está considerado como un dos millores pintores galegos do século XX. Non soio polos seus traballos plásticos, senón que tamén nos seus traballos teóricos. Nambolos dous trata de “bucear na realidade do seu pobo para chegar a expresala…

NO MAR DE IRLANDA

De vacacións neste carnaval por Dublín demos con Sara. Unha rapaza dos Mallos da Coruña, que emigrou para traballar como camareira nun establecemento do barrio do Temple Bar de Dublín. Tras das presentacións, deuseme por tocarlle na fibra da autoestima, por ver de levantarlle o seu ánimo galego. En plan broma, xa que un dos…