O NAUTILUS GALEGO

O facebook de MAN CASTRO, periodista de vocación, lembroume coa foto que reproducimos, un acontecemento, que inda que sendo local, calquer galego, pódese sentir orgulloso de tamaña fazaña. Foi no libro que BERNARDO MAIZ, adicou ao seu pobo O Seixo, onde por primeira vez, descubrín como o ” capitán de fragata Fernando Villaamil, veciño d’O…

GOMEZ PEREZ DAS MARIÑAS

Gómez Pérez das Mariñas, pertenece a familia das Mariñas, “de orixe mariñán coruñés” di Emilio González López. A orixe da familia das Mariñas, parece estar no lugar de Mariñán, no Coto de Bergondo, que pertenecía no s. XII ao mosteiro de San Salvador de Bergondo. Esta familia como outras moitas familias nobles galegas, pechado o…

O REINO DE GALIZA : NEGACION DUNHA REALIDADE

Noutro comentario, xa me acheguei a configuración xeopolítica do Reino de Galiza, hoxe, voltando ao traballo de ANSELMO LOPEZ CARREIRA, no libro colectivo coordinado por Isidro Dubert, veremos como unha realidade  é eliminada pola propia historiografía. Nese artigo, o noso autor, vai aportando unha serie de fontes que tratamos de resumir, nos que Galicia aparece…

JULIA MINGUILLON, PINTORA GALEGA

Castelao, a parte de político, impuxo a súa autoridade moral para que na segunda década do século XX, a arte galega se sobrepuxese a un xeito moi conservador de facer pintura como era o rexionalismo. “A súa ruptura co rexionalismo non é contra aquel en sí mesmo, senón contra os aspectos que encobre, perpetuadores dunha…

O AGRARISMO

Fronte ao tópico, de que os galegos non somos solidarios, que somos individualistas, e sobre de todo que no campo os galegos sempre pelexaron pola súa leira, e pola súa vaquiña, a historia do agrarismo galego, desbota iste lugar común. O agrarismo galego é unha das grandes páxinas da Historia de Galiza e da que…

STA MARIA DE DOROÑA

A iglesia románica de Doroña, é un exemplar humilde dun tipo tempraneiro do románico galego. Soio ten 58 metros cadrados de superficie e consta soio de nave e ábsida. Pero ten todas as características de ser un dos máis “antigos e típicos monumentos dos séculos medievais” decía Angel del Castillo, nun seu traballo do Boletín…

AMPARO LOPEZ JEAN, MULLER DO PG

O centenario das Irmandades da Fala, pon diante de nós, feitos e figuras que merecen ser reconocidas, polo seu traballo e polo seu sinificado na sociedade galega.  Unha destas mulleres é AMPARO LOPEZ JEAN de quen  fai unha lembranza a profesora AURORA MARCO no libro coral comandado por Uxío-Breogán Diéguez Cequiel. Amparo López Jean naceu…

A FOXA ATLANTICA

  na memoria de Agustín. Foxa Atlántica, equivale na Galiza, a loita antinuclear. E Foxa Atlántica supón un trunfo do movimento popular, quer de partidos políticos como Esquerda Galega quer de asociacións ecolóxistas c0mo Adega. Volto aos anos 1981  e 1982 nos que se desenrolou unha movilización popular tanto en terra como no mar, cando…

O ARQUITECTO ELOY MAQUIEIRA

edificio St. Domingo   Un dos grandes tópicos, é falar da Galiza atrasada. A nivel social, Galiza demostrou ata a sublevación militar do 36, que era capaz de orgaizarse en movimentos agrarios, ou en sindicatos de clase, a mesma altura que calquer outro país europeo. Pero a nivel artístico non o era menos. Quer na…

O SEPULCRO DE ANDRADE O BÓO

Convén aclarar que o sepulcro de Fernán Pérez de Andrade o Bóo, na iglesia de San Francisco de Betanzos, está alterado. O seu sitio estaba xunto do altar maior, de donde foi trasladado no 1782. A decoración  escultórica que quedou nas ábsidas non se entende sin o sarcófago que de alí se quitou. “…forman parte…

OS CATALANS NA GALIZA

A partires de 1738, e debido aos enfrontamentos da coroa de España con Inglaterra, deixou de importarse o bacallau. Así é que os cataláns veñen a nosa Terra en tres tandas na percura de peixe. A primeira tanda chega eiquí na décado do 1750. Veñen como comerciantes. Os seus barcos traen productos agrícolas,  nomeadamente viño…

O MEGALITISMO GALEGO

Os que saben desto, propoñen como comenzo do Megalitismo -que non deixa de ser un período cultural- o IV milenio a.C. e que iría atá a mitade do II milenio.  E estaría dentro do chamado Neolítico. Climaticamente quedaría no período climático que chaman Atlántico e que se caracterizou “por unha elevada temperatura e humidade, o…