MARIA CARDARELLY FOTOGRAFA DE ROSALIA

          A historia da fotografía na Galiza, vai xunguida a dúas mulleres. Si ben é certo que o compostelán Andrés Cisneros, xa tiña estudo na rúa Nova, no ano 1864 abre o seu estudo na rúa do Hórreo, MARIA CARDARELLY BOUSQUET. Os seus pais, según o historiador da fotografía na Galiza…

DIA DAS ARTES GALEGAS

O día 1 de abril do 2015,  celebrouse por primeira vez o DIA DAS ARTES GALEGAS.  Foi instituído pola Real Academia de Belas Artes. Non cabe dúbida que o que se prcura son os mesmos ouxetivos que busca a Real Academia Galega, co día das Letras Galegas. Si dende 1963 búscase popularizar aos escritores galegos…

O SARTEGO DO CONDE SANTO

  O Conde Santo, foi o nome popular que se lle dou a Osorio Gutiérrez, por adicar a súa fortuna a obras de caridade. Polo seu apelido Gutiérrez, pertenece a familia de San Rosendo do que era primo. A outra gran familiada nobleza galega deste seéculo IX e X serían os Menéndez.Esta familia estaba emparentada…

SOCIALISMO E NACIONALISMO. XOAN XESUS GONZALEZ

 O nacionalismo galego, naceu vinculado a pequena burguesía vilega e consigueu  a súa introducción entre os labregos grazas a xentes de ideoloxía conservadora como Losada Diéguez. Mais non houbo que esperar aos anos 1963 e 1964, en que aparecen o PSG e a UPG, para ver como  nos anos vinte do século pasado  xa se…

PANO DE FONDO

MANUEL SENDON E X.L. SUAREZ CANAL, pioneiros  da Historia da fotografía en Galiza, e creadores do  CENTRO DE ESTUDOS FOTOGRAFICOS no ano 1984, teñen estudado a moitos fotógrafos galegos, e comisiariado diversas exposicións.  No ano 2010, foron comisarios  dunha exposición sobre fotografía galega, que vai dende o ano 1880 ao 1960. De aquela exposición, quedou…

GALICIA NAI E SEÑORA DE UXIO SOUTO

Nunha nota anterior, falabamos como o primitivismo adoptado como estética por algúns creadores europeos de finais do século XIX e primeiros do XX, tamén tiña a súa acollida na arte galega. O primitivismo, non era máis que un movimento cultural, que indagaba na estética ou ben de pobos primitivos -sobre todo africanos- ou ben nas…

A PINTURA GALEGA. UNHA PERIODIZACIÓN.

Cando no 1917 se fai a Segunda Exposición Rexional Galega da Coruña, nunha conferencia na mesma exposición, Emilia Pardo Bazán pon en duda a existencia da pintura galega. Antón Villar Ponte constestoulle con un artigo que comenzaba co aquel “Ilustre enemiga”. Pero tamén houbo críticas anónimas na Terceira Exposición de Arte Gallego. Era un ataque…

VARI CARAMÉS

    A nivel popular a fotografía de Vari Caramés, (Ferrol-1953) vai encontra do que se entendeu sempre por fotografía. A fotografía que fai eterno un momento, inda que sexa mentira, como o bico fotografiado por Robert Doisneau en París, ou o monumento que queremos lembrar, ou a imaxe da persoa querida. Vari, racha co…

O CALENDARIO DE STA MARIA DO AZOUGUE

Santa María do Azougue é unha iglesia das que Fernán Pérez de Andrade, (1330-1397) mandou construir no seu mandato. Dentro da mentalidade medieval, e que referido ao Andrade estudou Francisco Correa, este cabaleiro sabíase dentro do estamento dos bellatores ou guerreiros, aqueles que tiñan como misión defender a súa xente, mentres que o primeiro estamento…

A ORGA E O NACIONALISMO

“Sem dúvida, a mais relevante das forças políticas com assento na Galiza, ao menos nos primeiros tempos do regime republicano, foi a Organización Republicana Gallega Autónoma. A ORGA fundou-se em Santiago de Compostela em Outubro de 1929, ao pairo do clima de relativa permissividade propiciado polo declinar da Ditadura”, así escrebe CARLOS F. VELASCO SOUTO….

RAMON VILLAR PONTE

Cando se menta aos Villar Ponte, sempre se fala de Antón, porque aparece como o iniciador das Irmandades da Fala un 18 de maio do 1916. Antòn si acaso polo seu carácter e pola súa presencia mediática, aparece sempre en primeira liña, mais os traballos que van aparecendo sobre os irmáns Villar Ponte, descobren ao…

A PRIMEIRA MEDICA GALEGA

Neste blog, con data 08/03/2016 e baixo a etiqueta de feminismo teño escrito sobre unha muller revolucionaria, como foi a doctora Olimpia Valencia. Como queira que o día 26 deste mes de novembro o ISAGA -Irmandade da Sanidade Galega- rendelle homenaxe, recollo unha nota que o periodista PABLO VAAMONDE, escribe no GALICIA CONFIDENCIAL, con data…